اجرای نمایش سخت افزارها و نرم افزارها توسط اولی ها

اجرای نمایش سخت افزارها و نرم افزارها توسط اولی ها

یادگیری با بازی کردن عمیق تر و شیرین تر است.

تو کلاسمون سخت افزارها و نرم افزارها حرف زدن و

وظیفشون رو گفتن. صدای صفحه کلید برام خیلی آشنا بود وقتیکه داشت خودش رو معرفی می کرد. خیلی جالب بود وقتی از خودشون می گفتن،

من چیزهایی رو که قبلا یاد گرفته بودم رو می شنیدم.

وقتی معرفی کردنشون تموم شد و ساکت کناری رفتن که بنشینن دیدم که اون صدای دوست داشتنی،

دوست خوب خودم بود. امروز دوستام بیشتر شدن همه ی بچه های کلاس به علاوه ی نرم افزار و سخت افزارها.

ممنون از دختران نازنینم بابت اجرای زیبای نمایش.