برگزاری جلسه آموزش خانواده

برگزاری جلسه آموزش خانواده

امروز 26 دی ماه جلسه آموزش خانواده

با حضور استاد حبیب زاده برای اولیای ارجمند پایه دوم

در دبستان برگزار گردید.از حضور شما اولیای عزیز در این جلسه بسیار خرسند و سپاسگزاریم.