ابراز همدردی

ابراز همدردی

تو را مي سپارم به دامان دريا ...

ابراز همدردی دانش آموزان مهرآیینی با درگذشتگان حادثه سانچی در سوگ قهرمانان کشتی نفت کش سانچی با قلبی مملواز غرور و عشق می نشینیم و یاد آن ها را همیشه در دل خود زنده نگاه خواهیم داشت.