اطلاعیه تحویل عکس دسته جمعی جشن یلدا

اطلاعیه تحویل عکس دسته جمعی جشن یلدا

قابل توجه اولیای ارجمند

امروز اول بهمن ماه عکس های دسته جمعی مربوط به جشن یلدا

به دانش آموزان تحویل داده شد.