اطلاعیه راه اندازی بوفه مدرسه

اطلاعیه راه اندازی بوفه مدرسه

قابل توجه اولیای ارجمند

از فردا دوشنبه مورخ 96/11/2 ،بوفه مدرسه

شامل غذاهای سرد و گرم راه اندازی می شود.

این طرح با هدف نظارت و تمرکز والدین بر روی تغذیه فرزندانشان در دبستان اجرا می شود.

بوفه‌های مدارس یکی از ظرفیت‌هایی است که می توان از آن برای تقویت فرهنگ تغذیه

دانش آموزان بهره برد و با ارائه مواد غذایی متفاوت، مغذی و جذاب ذائقه غذایی

آنها را در مسیری صحیح هدایت کرد.