روز پرستار گرامی باد

روز پرستار گرامی باد

 

ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، روز جاری عاطفه ها،

روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان،

روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.

دست خدا به همراهت ای دست سرشار از عاطفه و مهر.

دعای همه دردمندان بدرقه راهت ای سینه لبریز از ایمان و یقین. دستت همیشه گرم ای نگران چشم های خسته و بیمار.

خدا پشت و پناهت ای باغبان گل های پژمُرده و شاخه های شکسته.

نسیم رضایت خدا گوارای وجودت ای جلوه گاه فداکاری و صبر، ای اسوه نیکوکاری، ای پرستار.