بزرگداشت روز پرستار

بزرگداشت روز پرستار

 کسی که وقت سحر سخت کوش وبیدار است

فرشته ایست که نام خوشش پرستار است

روز پرستار امسال برایمان ماندنی تر شد چون مهمان کلاس ما، پرستاری از جنس همه ی مامانای مهربون بود.

مامان آویسا شکوه

یک شعر زیبا تقدیم نگاه مهربونشون کردیم .

هر لحظه که این کتاب رو می خوانم امروز رو شیرین تر از هر خاطره ای به یاد میارم

خانم مهدی پور روزتان مبارک

سپاس از اینکه امروز با مابودید

گر طبیبانه بیایی بر سر بالینم

بدو عالم ندهم لذت بیماری را