برگزاری کلاس پیرامون شناخت مرجع تقلید

برگزاری کلاس پیرامون شناخت مرجع تقلید

امروز چهارشنبه آموزش شناخت مرجع تقلید با حضور محترم

حاج آقا معصومی عضو هیات بدوی آموزش و پرورش

برای دانش آموزان پایه ی سوم در کلاس برگزار گردید.تقدیر و تشکر فراوان از حاج آقا معصومی که با سخنان نغز خود دانش آموزان را با واژه ی مرجع تقلید آشنا نمودند.