دهه فجر گرامی باد

دهه فجر گرامی باد

سلام برتو ای مطلع فجر!

ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش ‏آمدی.

دهه فجرمبارک