بازدید علمی دانش آموزان پایه ششم از کارخانه پگاه

بازدید علمی دانش آموزان پایه ششم از کارخانه پگاه

امروز دانش آموزان پایه ششم به

جهت بازدید علمی به کارخانه شیر پگاه رفتند

و با فرآیند تولید شیرپاستوریزه آشنا شدند.