مراسم افطار دبستان مهرآیین با حضور جناب آقای دکتر جعفر زاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت

مراسم افطار دبستان مهرآیین با حضور جناب آقای دکتر جعفر زاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت

مراسم افطار دبستان مهرآیین با حضور جناب آقای دکتر جعفر زاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت

حضور نماينده محترم مردم شريف شهرستان رشت در مجلس جمهورى اسلامى در واحد پسران مجموعه مدارس مهرآيين ،

جناب آقاى دكتر جعفرزاده در روز پنجشنبه مورخ 1395/4/10 با حضور گرمشان در مراسم افطارى مهرآيينى ها

سفره افطارى ما را نورانى كردند و برگى زرين در خاطرات ما ايجاد كردند.مراسم افطار دبستان مهرآیین با حضور جناب آقای دکتر جعفر زاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشتمراسم افطار دبستان مهرآیین با حضور جناب آقای دکتر جعفر زاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت