بازدید علمی دانش آموزان پایه ششم از کارخانه هپی لند

بازدید علمی دانش آموزان پایه ششم از کارخانه هپی لند

امروز دانش آموزان پایه ششم به

جهت بازدید علمی به کارخانه هپی لند رفتند

و با فرآیند تولید پوشاک آشنا شدند.