برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

امروز دوشنبه 16 بهمن بازدید دانش آموزان از نمایشگاه

کتاب که به مناسبت دهه فجر در دبستان

برگزار گردید صورت گرفت.