غبار روبی مزار شهدا

غبار روبی مزار شهدا

امروز مدیریت دبستان همراه با جمعی از دانش آموزان باحضور

درمزار شهدا ضمن تجدید میثاق باآرمان های شهداوزنده نگه داشتن

یادآنان به غبار روبی وعطرافشانی مزارآن عزیزان پرداختند.