نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه ها ی سوم تا ششم

نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه ها ی سوم تا ششم

دختران پرتلاش مهرآیینی در آزمون کشوری مبتکران افتخارآفریدند.

موفقیت ، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.

و شما دختران مهرآیینی این موفقیت را با اراده راسخ خود ثابت نمودید.

نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه ها ی سوم تا ششم

نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه ها ی سوم تا ششمنفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه ها ی سوم تا ششم

نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه ها ی سوم تا ششم