تدریس درس علوم توسط خانم دکتر ریماز

تدریس درس علوم توسط خانم دکتر ریماز

تلاش و پشتکار گزینه هایی هستند که در بستر علم و دانش

باعث درخشش دانش آموزان می شود و امروز کلاس چهارمی ها ،

میزبان یکی از این تلاشگرانی بود که در روزگاری

نه چندان دور در مدرسه، همانند ما مشغول کسب علم بود.اما تلاش و پشتکاراو امروز از او یک پزشک موفق

و یک مدرس خوب ساخته است. همه ی ما چهارمی ها از کلاس درس او چیزهایی یاد گرفتیم که مهم ترین آن می تواند این باشد

من می توانم  چون می خواهم

سرکار خانم ریماز سپاس فراوان از حضورتان و تدریس خوبتان- به امید موفقیت همه ی دانش آموزان  ایران زمین