کسب رتبه2کشوری درآزمون مبتکران

کسب رتبه2کشوری درآزمون مبتکران

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛

موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.

آنتونی رابینز

کسب رتبه 2 کشوری درآزمون مبتکران توسط پایه ششم

را به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.