پذیرفته شدگان آزمون نمونه دولتی

پذیرفته شدگان آزمون نمونه دولتی

کلید موفقیت تلاش است و شما عزیزان با تلاش خود این موفقیت را به ثمر بخشیدید.
دختران عزیزم موفقیت شما را در آزمون نمونه دولتی

به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم واز خداوند منان

بهترینها را برایتان آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل دبستان مهرآیین

پذیرفته شدگان آزمون نمونه دولتی

** تشکر و سپاس از تلاش های صمیمانه خانم سوادیان **