برگزاری جلسه آموزش خانواده

برگزاری جلسه آموزش خانواده

امروز 24 بهمن ماه جلسه آموزش خانواده

با حضور استاد حبیب زاده برای اولیای ارجمند پایه پنجم

در دبستان برگزار گردید.از حضور شما اولیای عزیز در این جلسه بسیار خرسند و سپاسگزاریم.