اردوی فرهنگی پایه پنجم به کانون پرورش فکری

اردوی فرهنگی پایه پنجم به کانون پرورش فکری

امروز دانش آموزان پایه های پنجم به جشنواره نمایش

واقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفتند

و نمایش زیبا و جذابی را مشاهده نمودند.