اطلاعیه برگزاری جلسه آموزشی اولیا با آموزگار مربوطه

اطلاعیه برگزاری جلسه آموزشی اولیا با آموزگار مربوطه

اولیای ارجمند:

نظر به اینکه همیاری شما در پیشبرد و ارتقای وضعیت تحصیلی

فرزندتان نقش اساسی دارد و این امر میسر نخواهد بود،مگر با ارتباط مستمر، بین اولیا و مربیان آموزشگاه،

لذا از جنابعالی دعوت می شود به منظور بررسی و تبادل نظر در این زمینه

در روز دوشنبه مورخ 14 اسفند طبق ساعات اعلام شده در جدول زیر در دبستان حضور بهم رسانید.

حضور همه ی اولیا گرامی راس ساعت مقرر در جلسه الزامی است.

لطفا از آوردن دانش آموز به جلسه جدا خودداری فرمایید.

با تشکر و احترام