اطلاعیه مسابقه کتابخوانی

اطلاعیه مسابقه کتابخوانی

قابل توجه دانش آموزان پایه های سوم و چهارم در مسابقه

کتابخوانی داستان حضرت زهرا(س) که در پنل پرورشی قرارداده

شده راخوانده و خود را برای مسابقه کتابخوانی که مورخ پانزدهم اسفند در دبستان برگزار می شود آماده نمایند.

با تشکر واحد پرورشی