افتخارآفرینان جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینان جشنواره جابربن حیان

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است. بنجامین دیزرائیلی

این افتخارآفرینی در جشنواره جابربن حیان

( مرحله منطقه ای ) را به خانواده بزرگ مهرآیین  تبریک می گوییم.