پذیرفته شدگان آزمون استعدادهای درخشان

پذیرفته شدگان آزمون استعدادهای درخشان

برای رسیدن به پله های موفقیت همیشه گام اول بسیار سازنده است.

موفقیت دختران پرتلاش مهرآیینی در آزمون سراسری استعدادهای درخشان را

به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.

پذیرفته شدگان آزمون استعدادهای درخشان

همكار ارجمند و سختكوش 
سركار خانم سوادیان، موفقیت شما ستودنیست و ارزشهای شما بی شمار،
معلمی ارجمند،دوستی دلسوز، مادری مهربان
تبریكات صمیمانه ما را به پاس این افتخار و راهیابی فرزندانتان به
تیزهوشان و استعدادهای درخشان پذیرا باشید.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین