اطلاعیه جهت آوردن بطری توسط دانش آموزان

اطلاعیه جهت آوردن بطری توسط دانش آموزان

قابل توجه اولیای محترم

دانش آموزان عزیز یک عدد بطری دوغ(خالی) 1/5 لیتری

دوغ کفیر پگاه  که در بالا مشاهده می فرمایید، روز شنبه مورخ 1396/12/12 جهت ساختن تنگ ماهی، به همراه خود به مدرسه بیاورند.

با تشکر از همکاری شما