افتخارآفرینان مرحله ی اول المپیاد ریاضی

افتخارآفرینان مرحله ی اول المپیاد ریاضی

اگر به هر تیمی که موفقیت بزرگی به دست آورده نگاهی

بیندازید متوجه می شوید که رهبری قدرتمند دارد. جان ماکسول

این افتخارآفرینی را به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم.

به امید موفقیت های بیشتر این عزیزان در عرصه ی علم و دانش