افتخارآفرینی در مسابقات منطقه ای حفظ قرآن

افتخارآفرینی در مسابقات منطقه ای حفظ قرآن

دختر عزیزم فاطمه اسدی

کسب رتبه دوم منطقه ای در رشته حفظ قرآن را به

شماو خانواده ی عزیزتان تبریک می گوییم.

  و امید آن داریم تا در سایه الطاف حضرت باریتعالی با همت والایی که

در شما وجود دارد، در راه اعتلا و نشر قرآن کریم بیش از پیش موفق باشید.

مدیریت و پرسنل دبستان مهرآیین