ایستگاه ماهی

ایستگاه ماهی

تو تنگ کوچک خود، من ماهی رنگی ام
بالا و پایین میرم، با پولکهای قشنگ

امروز توقفی در ایستگاه بهارانه داشتیم

و در تنگ های ماهی دست ساز خود،

ماهی های قرمز زیبایی را سوار کردیم و کم کم حال و هوای اسفند را بهاری تر کردیم.