افتخارآفرینان مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

افتخارآفرینان مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

دختران مهرآیینی افتخارآفرینی شما در مرحله استانی

جشنواره جابربن حیان شایسته تقدیر است.

این موفقیت را به شما و خانواده ی محترمتان تبریک عرض می نماییم.

افتخارآفرینان مرحله استانی جشنواره جابربن حیان