اطلاعیه برگزاری جشن نوروز

اطلاعیه برگزاری جشن نوروز

قابل توجه اولیای گرامی

فردا روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند جشن نوروز

برای دانش آموزان در دبستان برگزار می گردد.لطفا دانش آموزان در این روز غیبت نکنند و با لباس فرم در دبستان حضور داشته باشند.

با تشکر و احترام