افتخارآفرینی در رشته ژیمناستیک

افتخارآفرینی در رشته ژیمناستیک

موفقیت دخترم ماندانا عباسکوهی را در کسب رتبه اول

رشته ژیمناستیک به خانواده ی این عزیز تبریک عرض نموده

و  بالارفتن از پله های ترقی را برای دخترگلم آرزو داریم.