اردوی علمی به کارخانه ایران برک

اردوی علمی به کارخانه ایران برک

    

امروز دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم

از کارخانه ی ایران برک بازدید به عمل آوردند و در این

بازدید با مراحل تولید نخ ، پارچه و رنگ آمیزی آن از نزدیک آشنا شدند. همچنین آنان فرا گرفتند که از این به بعد هرچه بیشتر از کالای ایرانی استفاده کنند

تا تولیدات داخلی و بازار کار افزایش یابد.