اطلاعیه جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو

اطلاعیه جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو

اطلاعيه برگزارى دهمين جشنواره بين المللى رياضيات كانگورو 2018

از اين كه شما و دانش آموزانتان در برگزارى جشنواره رياضيات كانگورو با مجموعه مدارس مهرآيين  و بيش از هفت ميليون دانش آموز از سراسر دنيا همراه شديد ، خوشحاليم.

اميدواريم با همكارى يكديگر بتوانيم هدف اصلى رياضيات كانگورو كه ايجاد فضاى مفرح علمى و آموزشى براى علاقه مند كردن دانش آموزان به رياضى و حل مسئله است را محقق كنيم.

روز مسابقه پنجشنبه ، ٣٠ فروردين  در سراسر ايران و به صورت هماهنگ در مجموعه مدارس مهرآيين  برگزار مى شود .

حوزه مسابقه در مدرسه  مى باشد و كارت ورود به جلسه فردا چهارشنبه به دانش آموزان تحويل داده مى شود .

 ساعت زمان برگزارى ٩:٣٠ صبح ٩٧/١/٣٠ در مجموعه مدارس مهرآيين مى باشد ،دانش آموزان حتما ! حتما ! ٣٠ دقيقه قبل از برگزارى  در مدرسه حاضر باشند .

دانش آموزان با لباس فرم دبستان حاضر شوند ، و ضمنا رفت و آمد دانش آموز برعهده أوليا مى باشد و سرويس دهى انجام نمى شود .

مدت زمان مسابقه ٩٠ دقيقه در نظر گرفته شده .

دانش آموزان با خود مداد ، پاك كن ، مداد تراش و كاغذ سفيد جهت محاسبه همراه داشته باشند .

استفاده از ماشين حساب ، خط كش ، پرگار و نقاله ، گونيا و ... مجاز نيست .

دقت كنيد سؤالات پنج گزينه اى است ، و در پايه اول ، دوم ، سوم ، چهارم شامل ٢٤ سؤال ( ٨ سؤال سه امتيازى ، ٨ سؤال چهار امتيازى ، ٨ سؤال پنج امتیازی) و در پايه پنج و شش شامل ٣٠ سوال ( ١٠ سوال سه امتيازى ، ١٠ سوال چهار امتيازى ، ١٠ سوال پنج امتيازى ) است

و به پاسخ نادرست امتياز منفى تعلق نمى گيرد !

أولياى گرامى مهم ترين نكته در روز جهانى رياضيات كانگورو آن است كه اين چالش بيش از اينكه يك رقابت باشد . يك جشن رياضى است . و اين مسابقه بدون بازنده است و همه در آن برنده هستند . پس از ايجاد استرس در دانش آموزان خوددارى فرماييد.