اسامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کانگورو

اسامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کانگورو

اسامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کانگورو به

شرح زیر می باشد،لطفافردا دانش اموزان عزیز راس ساعت

9 صبح با لباس فرم در دبستان حضور داشته باشند.