پیام تسلیت به خانواده ی عزیز محمدعلیزاده

پیام تسلیت به خانواده ی عزیز محمدعلیزاده

در کمال تأسف و شوکی بزرگ باخبر شدیم

دختر عزیزمان آریانا جان به رحمت خدا رفت.
آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد
با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح دخترعزیز از دست رفته مان را قرین رحمت کند
و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند.

خانواده محترم محمد علیزاده، پرواز کبوتر سپیدبال آرزو ،دختر عزیزمان آریانا جان را ازآشیانه خاک تسلیت عرض می کنیم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند مهرآیین