قدم نورسیده مبارک

قدم نورسیده مبارک

خانواده محترم دانش آموزن حورامحسنی،ساراشریفی و

فاطیمامحبوب تولد نازنین ترین ارمغان زندگیتان را تبریک میگوییم.

صمیمانه ترین شادباش ما را برای شکفتن نو گل زیبای زندگیتان پذیرا باشید .

با آرزوی بهترین و روشن ترین فرداها برای وجود نازنینش