مسابقه هفته ی سلامت

مسابقه هفته ی سلامت

قابل توجه تمامی دانش آموزان

 مسابقه ای به مناسبت هفته ی سلامت در

دبستان برگزار می گردد.