روز لقمه ی سالم

روز لقمه ی سالم

به مناسبت هفته ی سلامت و به منظور ترویج فرهنگ

تغذیه سالم روز چهارشنبه 5 اردیبهشت،روز لقمه سالم نامیده

شده،لذا از اولیای عزیز خواهشمندیم در این روز دانش آموزان لقمه (نون و پنیر و سبزی ، نون و پنیر و گردو و یا نون و پنیر و گوجه)

با خود همراه داشته باشند.

با تشکر و احترام