اطلاعیه برگزاری جلسه آموزشی

اطلاعیه برگزاری جلسه آموزشی

قابل توجه اولیای گرامی، جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

طبق ساعات اعلام شده در جدول در دبستان برگزار می گردد.

لذا خواهشمند است طبق ساعات  مقرر در دبستان حضور بهم رسانید.

حضور همه ی اولیا گرامی راس ساعت مقرر در جلسه الزامی است.

لطفا از آوردن دانش آموز به جلسه جدا خودداری فرمایید.

با تشکر و احترام