نفرات برتر آخرین آزمون بنیه علمی

نفرات برتر آخرین آزمون بنیه علمی

دانش آموزان عزیز و پر تلاش مهرآیین، تلاش شما در آخرین مرحله ی

آزمون بنیه ی علمی ستودنی است.

امیدواریم در مراحل بعدی این دسته از آزمون ها،

شاهد موفقیت دانش آموزان دیگر نیز باشیم.

نفرات برتر آخرین آزمون بنیه علمی

 

نفرات برتر آخرین آزمون بنیه علمی

نفرات برتر آخرین آزمون بنیه علمینفرات برتر آخرین آزمون بنیه علمی