افتخارآفرینی در مبتکران

افتخارآفرینی در مبتکران

دختران مهرآیینی در مبتکران افتخار آفریدند،

و موفق به کسب رتبه 3 کشوری از بین 385

واحد آموزشی شدند.برای تمامی این دخترانمان سلامتی و موفقیت در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم.