برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

"پژوهش، کاوش در بی کرانه دانش است."

"پژوهش و خلاقیت کلید تحول در تربیت است."

"پژوهشگر، پرنده ای سبک بال است که از لایه های ابر گرفته ی آسمان دانش، می گذرد و

خود را به اوج دانایی و معرفت می رساند."

امروز 29 آذر به مناسبت هفته ی پژوهش نمایشگاهی از

دست ساخته های دانش آموزان در دبستان به نمایش گذاشته شد.

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش