اطلاعیه

اطلاعیه

اولیای ارجمند،فردا چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت

دانش آموزان پایه های سوم برای برگزاری نماز جشن تکلیف

به حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در ابتدای خ حمیدیان خواهند رفت.لذا از شما خواهشمندیم که دانش آموزان چادر نماز جشن تکلیف و رضایت نامه با خود همراه داشته باشند.

با تشکر و احترام