اردوی تفریحی دانش آموزان پایه های سوم تا ششم

اردوی تفریحی دانش آموزان پایه های سوم تا ششم

"یه روز شاد و بیاد ماندنی برای دختران مهرآیینی"

در این روز علاوه بر گردش و تفریح،دختران مهرآیینی

برای حفاظت از محیط زیست زباله ها را نیز جمع آوری نمودند.

 

جهت مشاهده ی عکس های بیشتر به بخش گالری در سایت مراجعه فرمایید.