افتخاری دیگر بر افتخارات مهرآیین افزوده شد

افتخاری دیگر بر افتخارات مهرآیین افزوده شد

"سرکار خانم قانع مدیریت محترم دبستان"

انتخاب شایسته سرکارعالی  به عنوان مدیر نمونه

استان که بیانگر تعهد،کارآمدی، تلاش و شایستگی های برجسته شما در عرصه علم و تربیت می باشد را تبریک عرض نموده،

امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی آموزشی خود

برای فرزندان این مرز و بوم موفق و سربلند باشید.

از طرف پرسنل مجموعه مدارس هوشمند مهرآیین

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک