اطلاعیه برگزاری آزمون بنیاد ICDl

اطلاعیه برگزاری آزمون بنیاد ICDl

ICDLیک استاندارد بین المللی در مهارت های کاربردی

کامپیوتر است که در 146 کشور دنیا اعتبار دارد .

 

این گواهی نامه توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی ، ارزیابی و تایید شده ‌است.

مجموعه آموزشی مهرآیین که افتخار داشتن نمایندگی بنیاد جهانی ICDL را در سطح استان دارد، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ،

اقدام به ارائه ی آموزش های مربوط به مهارت های هفت گانه کامپیوتر در طی سال های تحصیلی برای دانش آموزان می کند.

همچنین طبق زمانبندی های مشخص در بازه های مختلف آزمون های مربوطه را برگزار می نماید و به دانش آموزان مدرک بین المللی ارائه می کند.

هزینه اسکیل کارت و آزمون به شرح ذیل می باشد:

هزینه اسکیل کارت ekids برای پایه های اول و دوم 12600 تومان

هزینه اسکیل کارت core برای پایه های سوم تا ششم 18000 تومان

لازم به ذکر است آن دسته از دانش آموزانی که اسکیل کارت دارند و در آزمون های قبلی بنیاد ICDL شرکت نموده اند ،

جهت شارژ اسکیل کارت باید مبلغ 10000 تومان پرداخت نمایند.

هزینه هر آزمون در مقطع  core برای پایه های سوم تا ششم برای هر ماژول14000 تومان

هزینه هر آزمون در مقطع ekids برای پایه های اول و دوم برای هر ماژول 3200 تومان می باشد.

پایه اول :(هزینه اسکیل کارت +آزمون مبانی و مفاهیم ویندوز-paint و واژه پرداز)جمعا 25400 تومان

و پایه دوم: دانش آموزان دارای اسکیل کارت که در سال گذشته شرکت نموده اند (آزمون پاورپوینت و اکسل) جمعا6400 تومان

پایه سوم: (هزینه اسکیل کارت +آزمون  ویندوز)جمعا 32000 تومان

پایه چهارم، پنجم و ششم: دانش آموزان دارای اسکیل کارت 24000 تومان و دانش آموزانی که اسکیل کارت ندارند 32000 تومان

زمان برگزاری آزمون بنیاد icdl متعاقبا اعلام می شود.

آن دسته از دانش آموزانی که تمایل به شرکت در آزمون را دارند لطفا هزینه آزمون را تا روز یکشنبه مورخ 23 اردیبهشت به واحد IT تحویل نمایند.

 با تشکر و احترام واحد IT  دبستان