تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

با امید به اینکه امکان هم افزایی و هم اندیشی در جهت تعامل و

تکامل با جدیت همیشگی و مجاهدت دائمی تداوم یابد،

خدای را می خوانیم تابا مشارکت شما اولیای عزیز ،انجمن اولیا و مربیان و همه ی اصحاب علم و ارباب دانش ،ترقی و اعتلای دانش آموزان را شاهد باشیم.

صمیمانه از تمامی پیام ها و همراهی شما بزرگواران نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

لیلا قانع

مدیریت دبستان هوشمند مهرآیین