تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

با آرزوی سلامتی و سربلندی برای تمامی اولیا محترمی

که در جشن بزرگ مهرآیین همراه ما بودند ،

از خدای بزرگ برای شما و فرزندان عزیزتان توفیقات روز افزون

همراه با عزت و بالندگی مسئلت نموده و از حضور یکایک شما پدران و مادران ارجمند تشکر می نماییم.

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند مهرآیین