اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه اولیای گرامی

دو عدد گوشواره پیدا شده است،لطفا با دادن نشانی

به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.

با تشکرو احترام