افتخارآفرینی در المپیاد ریاضی کشوری

افتخارآفرینی در المپیاد ریاضی کشوری

دانش آموز عزیز و پرتلاش ریحانه جبارزاده

با همت عظیم و تلاش شبانه روزی توانستی گام بلندی در

عرصه ی علم برداری و در مرحله نهایی المپیاد ریاضی کشوری

مدال برنز را از آن خود سازی.

این موفقیت شایسته تو است.

همیشه پیروز باشی و افتخارآفرین